Cultura itinerant

Preguntes Freqüents

Si plou el dia de la sortida?

Si el pronòstic pel dia de la sortida es preveu pluja, vosaltres heu de decidir si realitzar l'activitat o ajornar-la. Podeu decidir-ho el dia abans de l'activitat o a primera hora del matí sense cap mena de càrrec addicional.

L'IVA està inclós en el preu?

Tots els preus de les activitats tenen el 10% d'IVA inclós.

Quin és el punt i l'hora de trobada?

Cada sortida té el seu punt de trobada i queda especificat a la reserva. L'hora de trobada es concreta segons les necessitats de cada escola.

De quants alumnes poden ser els grups?

Mantenim el nombre d'alumnes de grup - classe. Com a màxim aconsellem grups de 31 alumnes.

Quin és el preu si som un grup inferior a 20 alumnes?

Per a grups reduïts s'aplicarà una tarifa diferent de la de grup - classe. Consulteu-nos les tarifes via correu electrònic o per telèfon.

Es treballa el dossier didàctic durant la sortida?

A les sortides de matemàtiques i de literatura s'ha de portar el dossier donat que es treballa durant el recorregut. A la resta de sortides, realitzar el dossier és elecció del professorat

Qui porta el dossier de treball dels alumnes?

El centre escolar és l'encarregat de portar les còpies del dossier de treball de l'alumnat. Prèviament a la sortida, per correu electrònic us farem arribar l'arxiu del dossier en format PDF.

Quant de temps dura l'activitat?

La durada de les activitats és aproximadament de 2 h 30 min.

Com funcionen les sortides amb taller?

Quan es realitza una sortida amb taller, primerament es duu a terme l'itinerari i després de dinar, es fa el taller a l'aire lliure. En cas de no voler realitzar el taller a l'aire lliure, es pot acordar una data per fer-lo una tarda al centre escolar.

Quants educadors hi ha per grup?

Per a cada grup - classe hi ha un educador encarregat de dinamitzar l'activitat.