Cultura itinerant

Sobre nosaltres

Projecte Educatiu

El projecte de Cultura Itinerant té com a objectiu treballar l'educació integral, reforçant les capacitats de l'alumnat. Les activitats estan creades perquè l'alumnat sempre sigui partícip mitjançant les seves vivències. La voluntat és estimular la curiositat, l'observació i l'aprenentatge de manera dinàmica, didàctica i lúdica amb el fi que l'alumnat valori i estimi l'entorn natural, social i cultural per desenvolupar una actitud crítica, cooperativa, participativa.

Metodologia

La nostra metodologia es basa en la pedagogia activa, per motivar l'aprenentatge.

Ens adaptem a les necessitats de cada curs per aconseguir una major curiositat i interès per allò que estan observant. La utilització d'un diàleg dinàmic i obert amb un llenguatge i explicacions adients per cada nivell. Respectem els objectius dels continguts per ser més pròxims a cada grup. Utilitzem suports gràfics i/o material didàctic, per aquelles activitats que es necessiten, per motivar l'observació de l'entorn per gaudir i per aprendre.

Algunes de les activitats educatives han estat dissenyades o renovades amb noves dinàmiques de treball. Pensades en clau d'experiència d'aprenentatge, per fer-les més vivencials. Per això hem utilitzat diverses estratègies com la gamificació, agafant els elements propis dels jocs, o treballant les matemàtiques d'una manera manipulativa, activa i lúdica.