Cultura itinerant

Tallers

La pintura rupestre

Ens aproparem al món de la prehistòria creant la nostra pròpia pintura rupestre. Recrearem una paret com a base per a la nostra pintura per experimentar la dificultat de pintar sobre un material rugós. Amb els pigments realitzarem els nostres colors i descobrirem què es pot fer amb només dos colors! Els dibuixos que realitzarem seran com els dels homes de les cavernes, així sabrem quines eren les seves inquietuds i com vivien.

Selecciona el cicle per descarregar més informació:

La vida quotidiana en la prehistòria

Els nostres avantpassats ja es preocupaven per la seva ornamentació i per la decoració dels seus estris d'ús diari. A través d'aquest taller descobrirem quin sentit podia amagar cada objecte decoratiu i quina era la seva funció en la societat. Prepararem la nostra ceràmica i la decorarem seguint les tècniques antigues. Posteriorment realitzarem el nostre propi ornament decoratiu.

Selecciona el cicle per descarregar més informació:

L'art grec

Ens traslladarem al món dels grecs pintant la nostra vaixella. Prepararem la vaixella per a poder pintar-la. Amb els pigments farem els nostres colors i aprendrem a treballar la pintura en negatiu i en positiu. D'aquesta manera descobrirem una de les fonts que ens ha portat a saber tantes coses d'aquesta civilització clàssica, base de la nostra cultura.

Selecciona el cicle per descarregar més informació:

L'art romà

Realitzarem un mosaic després de descobrir per a què l'utilitzaven els romans, quines temàtiques tractaven i com el realitzaven. En finalitzar gaudirem de la nostra obra en valorar la dificultat d'elaborar un mosaic a causa de les formes de les tessel·les i de la complexa combinació dels colors.


Selecciona el cicle per descarregar més informació:

La ciutat romana

Dividirem la classe en 5 grups perquè cadascun construeixi, amb maquetes, la seva ciutat romana. Amb l'ajuda de l'explicació prèvia, haurem de seguir les pautes de l'urbanisme romà i situar els diferents edificis que constituïen una ciutat. Col·locarem, com a bons urbanistes romans, el fòrum, el temple i la basílica, i amb la llibertat de qualsevol emperador, podrem col·locar els edificis d'espectacles, segons el nostre propi criteri i gust. Seguidament, unint les maquetes dels diferents grups, acabarem construint una gran ciutat com Roma! Per finalitzar i com a record de l'activitat farem un petit mosaic.

Selecciona el cicle per descarregar més informació:

L'art a l'edat mitjana: Els vitralls

Haurem de fer d'artesans medievals decorant el nostre vidre per transformar-lo en un vitrall. Seguint l'estil de l'època farem dibuixos de la natura, símbols gremials o geomètrics, tot i que sempre sorprenien els que s'arriscaven a fer quelcom original.


Selecciona el cicle per descarregar més informació:

El modernisme

En aquest taller haurem d'escollir quina art decorativa treballaran els alumnes, el mosaic o el vitrall, arts recuperades pels artistes modernistes per a decorar les cases burgeses. Podrem escollir si fer un mosaic o un vitrall.

* Possibilitat de realitzar vitrall i mosaic, preu: 180 €.
Selecciona el cicle per descarregar més informació: